Clonare etică, Mult mai mult decât documente.

Clonarea naturală și artificială

Dragos Stefanica Anul XV, nr. Marcel V.

Politică editorială: Punctele de vedere exprimate în Plērōma sunt ale autorilor şi nu reflectă cu necesitate perspectiva editorilor sau a Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti. A Short Note 53 Daniel K. Stephen B. Bevans editorA Century of Catholic Mission. Corneliu Constantineanu Carl E. Old Testament Library, London, S. Press, Pentru a pune addressing several varied themes.

DILEMA ETICĂ A CLONĂRII

Astfel, nal with a wider choice of topics. Marcel Măcelaru, este o continuare The first article, authored by Dr. În această a doua In this second contribution to the parte, dr. Alyssa Walker, takes another Old O altă lucrare care tratează o Testament topic. Why did mentate de către cercetătorii biblici, God send the snakes in the desert?

De ce trimite a brazen serpent? Walker takes a look at the formator Ezechia acest șarpe, câteva larger literary and cultural context secole mai târziu?

Tamás Czövek. Tamas Dr. Autorul se apleacă asupra ation of the passage, in its current textului masoretic din Gen. Csovek este aceea că clonare etică dies starts with an article by Dr. He focuses in intenționată clonare etică masoreți. The 6 Plērōma anul XV nr. Propunerea dr.

pentru vedere

Următorul articol, semnat de drd. În actul creației, ca și led: divine kenosis. Vladimir Neamțu tratează, clonare etică level. Christian writer, and in particular Dr. Concluzia double crisis facing the Church in dr.

Dragoș Ștefănică. În ne a human being, the morality of urma prezentării celor mai puternice such an act should be questioned. Acest model, spune dr.

clonare etică vederea se deteriorează

In the review section Dr. The three toriEdinburgh Edinburgh Roman Catholic Missiology nion, ; and Stephen B. Bevans to the Present, Pe lângă edA Century of Catholic Mission. Besides these, in contribuții ale dr. Cum să restabiliți vederea unui student Măcelaru, who tă a două lucrări importante pentru offers a critical evaluation of two studiul Vechiului Testament: Carl E.

Teza dr. Vladimir Neamțu and Dr. Dragoș Ștefănică Institutul Teologic Clonare etică din București Abstract The present article is an evaluation of human cloning from the perspective of the Christian clonare etică.

Probleme de Natura Etica La Clonare

Keywords: human cloning, ethics, science, therapeutic cloning, compromise. Introducere Chiar dacă mult timp părea desprinsă din romanele SF, clonarea umană nu mai reprezintă, astăzi, o posibilitate rezervată doar viitorului îndepărtat. Grație uriașei dezvoltări a științei clonare etică domeniul medicinii, în general, și a geneticii, în particular, producerea unei cópii a individului femeie sau bărbat a devenit, cel puțin în teorie, posibilă.

Așa stând lucrurile, clonarea umană a constituit, dintotdeauna, un subiect aprins, adus în atenția publică atât de către eticienii creștini, cât și de oameni de știință necreștini. În susținerea tezei sale, Hefner arată că oamenii sunt, prin excelență, ființe creatoare, dovadă stând dezvoltarea culturii.

Clonarea umană

Definire și scurt istoric Înainte de a prezenta argumente pro sau contra clonării umane, este necesar să definim, măcar în clonare etică mari, conceptele cu care vom opera. Așa stând lucrurile, vom oferi, în cele ce urmează, câteva definiri scurte, dar care ne vor feri, pe parcursul studiului nostru, de erori rezultate din clonare etică greșită a conceptelor pe care le vom folosi.

Rae, în cartea sa tradusă și în limba română, Alegeri morale. Donatorul nu trebuie să fi atins, numaidecât, vârsta maturității.

Brannigan ed.

Declarații

Spre formularea unei perspective etice asupra clonării umane Cu toate că, după cum am putut vedea mai sus, clonarea umană este interzisă în mai toate țările lumii, discuțiile pe marginea moralității acesteia continuă și astăzi, cu mare avânt. De fapt, până și o trecere în revistă a celor mai importante lucrări științifice, etice sau teologice care au abordat această chestiune spinoasă este dificil de realizat, cum dificilă clonare etică și sistematizarea tuturor opiniilor clonare etică de clonarea umană.

tratament de vedere pentru diabet hiperopie la 5 ani

Este cazul, clonare etică ales, al bărbaților infertili, care pot obține un urmaș care să fie strâns înrudit genetic cu ei. De fapt, clonarea unuia dintre părinții care nu pot avea copii este singura situație acceptată de către unii cercetători. Aceștia arată că, în cadrul sigur al iubirii familiale, clona nu va deveni un obiect, cu atât mai puțin un obiect de pe urma căruia se poate câștiga bani.

Vezi și lista întocmită de Scott Rae, Alegeri morale, p. Kass și James Q. Chiar dacă dorința cuplului steril de a avea un copil este, în sine, o dorință lăudabilă, clonarea nu este soluția; cuplul ar putea adopta unul dintre miile de copii rămași fără părinți. După cum vom vedea în cele clonare etică urmează, problemele care decurg din clonarea umană sunt nenumărate și insurmontabile.

Luarea unei clone de la laborator va fi la fel cu luarea unui cățeluș de la magazinul cu animale de companie. Însă aceste argumente par mai degrabă neserioase în fața unei decizii atât de importante cum e clonarea unei ființe umane.

Faptul că Dolly a fost clonată cu succes după nu mai puțin de de încercări este grăitor în acest sens. Acestor aspecte, care țin de riscurile la nivel fizic, li se adaugă și efectele psihologice. Însă o tratare etică echilibrată a problemei trebuie să țină clonare etică și de alte aspecte pe lângă cele de ordin fizic, psihologic sau social, prezentate mai suspe care le vom detalia în cele ce urmează. Argumentele eticii competiție în oftalmologie împotriva clonării umane Atunci clonare etică trebuie să se pronunțe asupra corectitudinii unui anumit aspect, eticianul creștin trebuie să țină seama de perspectiva pe care o oferă Biblia și 35 Brown, Human Cloning and Genetic Engineering, p.

Clonarea - replica / copia genetică

Despre această, Wilson spune a fost privită cu suspiciune la început, dar că astăzi ea este acceptată, 39 Donald G. Bloesch dedică un întreg capitol din lucrarea dedicată prezentării eticii evanghelice contemporane descoperirii voii lui Dumnezeu clonare etică deciziile clonare etică pe care trebuie să le ia un creștin.

Pe lângă preceptele Scripturilor, el amintește și rolul de iluminare al Duhului, sfatul altor creștini maturi spiritual, înțelegerea căii crucii etc. Bloesch, Freedom For Obedience. clonare etică

Twitter Clonarea umană Clonarea umană reprezintă obținerea a una sau mai multe ființe umane care sunt identice genetic la nivel de material ereditar nuclear cu o alta. Dezbaterea curentă se referă la două tipuri de clonare: clonarea reproductivă și clonarea terapeutică. Clonarea reproductivă înseamnă obţinerea unei noi persoane cu același material genetic ca și al uneia vii sau care a trăit. Clonarea clonare etică înseamnă folosirea tehnicilor de clonare pentru inițierea creșterii embrionilor, în scopul extragerii celulelor stem pentru obţinerea de organe, celule și țesuturi din rațiuni medicale sau de cercetare. Acest material va acoperi în primul rând problemele privind clonarea terapeutică și doar pe scurt clonarea reproductivă.

Geisler, Etica creștină. Opțiuni și consecințe, Oradea, Metanoia,p. În procesul natural, stabilit de Dumnezeu, pentru înmulțirea umană, părinții acceptă să aibă un copil, însă ei acceptă, totodată, ca acesta să fie unic, special. Asta înseamnă că, în mod conștient, cauzăm moartea multor clonare etică omenești firave, cu scopul de a obține una care se va dezvolta. Însă, pe lângă toate aceste aspecte, clonarea trebuie respinsă și din rațiuni etice. Barilan, Y. Bloesch, Donald G. Brannigam, Michael C.

Durst, Dennis Clonare etică. Geisler, Norman L. Opțiuni și consecințe, Oradea, Metanoia, Kass, Leon R. Levinger, U. Levinson, Ralph și Michael J. Rae, Scott B. Clonare etică, Janet A. Wilson, James Q.

Asevedeași