Filosofia viziunii asupra lumii, Traducere "visión del mundo" în română

Lucian Blaga

Scepticismul și căutarea adevărului Scepticismul filosofia viziunii asupra lumii curentul filosofic confirm căruia se pune la îndoială setul de cunoștințe general acceptat într-un anume domeniu.

Ce este o definiție de viziune asupra lumii. Conceptul de viziune asupra lumii

Dacă în viața de zi cu zi, fiecare dintre noi manifestă scepticism față de anumite aspecte ce ne sunt prezentate, scepticismul reprezintă, din punct de vedere filosofic, o exprimare a dubiului asupra tuturor cunoștințelor aflate dincolo de […] Sofismul și ignorarea întrebărilor existențiale Sofismul este un curent filosofic apărut în Grecia antică presocratică, între secolele al VII-lea și al VI-lea înaintea erei noastre, materializat filosofia viziunii asupra lumii școală de gândire care punea în centrul atenției sale omul și modul în care acesta se comportă și mai puțin aflarea răspunsului la întrebări metafizice.

Practic, relativismul și scepticismul au caracterizat viziunea sofiștilor […] Ecologismul sau responsabilitatea pentru starea mediului Ecologismul reprezintă un filosofia viziunii asupra lumii de gândire cu puternice implicații etice, al cărui scop este reprezentat de protejarea calității vieții, deziderat ce poate fi realizat prin renunțarea la practicile dăunătoare din societate.

oftalmologie centru al treilea ochi tabel de scrisori oftalmologice

Sub aspect filosofic, se pot identifica două categorii de filosofi ai protecției mediului — cei care urmăresc, prin viziunea lor, menținerea unui mediu de […] Postmodernismul și neîncrederea în metanarațiuni Postmodernismul este unul dintre cele mai filosofia viziunii asupra lumii curente filosofice ale secolului al XX-lea, acesta dezvoltându-se, cu preponderență, în Franța. Caracteristica comună a postmoderniștilor este refuzul de a accepta adevăruri considerate universale, în societatea vestică, fără a investiga dacă narativul expus își confirmă argumentele.

PHILOSOPHY - Blaise Pascal

Termenul a apărut înfiind folosit de Jean-François Lyotard în lucrarea […] Relativismul sau pluriperspectivismul în viața de zi cu zi Relativismul este curentul filosofic conform căruia filosofia viziunii asupra lumii punctele de vedere asupra unei situații pot fi considerate valide. Deși termenul a fost filosofia viziunii asupra lumii inițial în limba germană, principiile din spatele acestuia au origini încă din Grecia Antică.

Filosofie românească

Astfel, justiția este relativă cutumelor locale sau temperatura este relativă, în funcție de scara termică utilizată. Conform acestei școli de gândire, cunoștințele dobândite pe cale științifică sunt singurele care pot prezenta încredere, fiind refuzată investigarea temelor cu tentă metafizică, precum cele referitoare la liberul arbitru […] Utilitarismul și dilemele morale Utilitarismul este unul dintre cele mai cunoscute curente filosofice, având în prim plan accentul pus, după cum îi sugerează numele, asupra utilității pe care o anumită acțiune o are pentru agentul care o desfășoară.

Adepții acestui curent refuză codurile morale sau acțiunile bazate pe tradiție, ghidându-și acțiunile în funcție de rezultate pozitive produse. În ciuda […] Pragmatismul și scoaterea filosofiei din tipare rigide Pragmatismul este un curent filosofic conform căruia un aspect este satisfăcător dacă din punct de vedere practic conduce la o consecință pozitivă, aducând astfel o dimensiune filosofia viziunii asupra lumii mai ancorată în realitate pentru sfera filosofică.

Curentul își are originea în Statele Unite, în perioada anilorcei mai importanți reprezentanți ai acestuia fiind Charles Sanders Peirce […] Egoismul și modul de acțiune al individului Egoismul este, din punct de vedere filosofic, curentul conform căruia propria persoană stă în filosofia viziunii asupra lumii motivației pentru care omul își alege acțiunile.

Curente filosofice

Termenul provine din latinescul ego, echivalentul eu-ului românesc. În analiza egoismului, un punct central îl reprezintă analiza liberului arbitru și gradul de libertate pe care individul îl are în luarea deciziilor. Egoismul poate […] Empirismul, curentul filosofic din viața tuturor Empirismul este curentul filosofic conform căruia toată filosofia viziunii asupra lumii noastră rezidă în evenimentele pe care le trăim, pe care le experimentăm, aspect valabil inclusiv în privința credinței.

filosofia viziunii asupra lumii concepte de iluminare a viziunii

Din punct de vedere conceptual, empirismul se află în antiteză cu raționalismul. Prima categorie de filosofi care pot fi considerați empiriști sunt sofiștii, aceștia fiind urmați de stoici și […] Anarhismul sau eterna fascinație a libertății Anarhismul este un current filosofic care promovează specticismul față de noțiunile de autoritate și de putere, în special din perspectivă politică.

Lucian Blaga

În promovarea acestei idei primează accentul pus pe libertatea individului, care evoluează într-un mediu care nu îl îngrădește. Termenul de anarhism provine din grecescul arche puterea de a conducereprezentând negarea acestui termen.

Anarhismul, […] Hedonismul și mitul plăcerii nestăvilite Hedonimsul este un termen care provine din grecescul hedone, care înseamnă plăcere, devenind un curent filosofic care militează în favoarea obținerii plăcerii.

  1. Avem nevoie de o noua viziune asupra lumii.
  2. Lucian Blaga - Romanian Philosophy Portal
  3. Cezariană pentru o vedere slabă
  4. Myopia and sport
  5. Ritmul trepidant al evenimentelor pe tărîm economic, politic şi tehnico-ştiinţific, multipla solicitare a atenţiei şi participării noastre la realizarea acţiunilor practice pot crea, uneori, impresia că epoca noastră este cu precădere o epocă a înfăptuirilor materiale exterioare, a eforturilor spre edificarea civilizaţiei tehnice şi dobîndirea bunăstării materiale a societăţii.
  6. Care sunt diferențele dintre filosofi și non-filozofi?
  7. Curente filosofice – Espresso Filosofic

Contrar însă percepției existente, acesta nu filosofia viziunii asupra lumii referire la plăcerea fizică, considerată efemeră. În schimb, este avută în vedere plăcerea de durată, care derivă din prietenie, artă sau înțelepciune.

Primii exponenți ai hedonismului […] Marxismul sau curentul politico-filosofic care a schimbat lumea Marxismul este o doctrină filosofică dezvoltată de Karl Marx și, într-o mai mică măsură, de Friedrich Engels, la jumătatea secolului al XIX-lea, despre care se poate spune că a avut o influență majoră asupra întregii lumi, prin convertirea într-un sistem politic, cu diferite variațiuni.

Desigur, marxismul are la bază gândirea lui Karl Marx, care și-a corectat singur viziunea principal […] Voluntarismul și modalitatea în care ne formăm convingerile Voluntarismul este doctrina filosofică conform căreia oamenii dispun de un control voluntar asupra propriilor convingeri.

Conform acestei viziuni filosofice, există o diferențiere între controlul voluntar, acesta putând fi direct persoana are control direct voluntar atunci când își filosofia viziunii asupra lumii să realizeze un act, iar acțiunea se petrece imediat sau indirect acte care deși se află în […] Panpsihismul, un curent-întrebare rămas fără răspuns Panpsihismul este viziunea conform căreia toate entitățile posedă minte sau calități asemănătoare unei minți, diferite însă de cea umană, caracterizată de un grad mare de sofisticare.

Termenul a fost introdus de către filosoful italian Francesco Patrizi, în secolul al lea. Deși există diverse variațiuni ale panpsihismului, toți adepții acestuia sunt de acord asupra a trei […] Deconstructivismul, curentul identificat cu Derrida Jacques Derrida este unul dintre cei mai cunoscuți filosofi ai secolului al XX-lea, acesta reușind să se distanțeze de toate curentele filosofice adoptate de societatea franceză și croindu-și propria viziune asupra lumii, prin intermediul deconstrucției, care avea să se transforme într-un curent în sine.

Tipuri de viziune asupra lumii. Filosofia este o viziune asupra lumii

Derrida s-a născut în Alger, într-o familie de evrei, originea […] Neo-confucianismul sau reîntoarcerea unui curent Neo-confucianismul este termenul care denumește revenirea diverselor concepte ale filosofiei confucianiste, începând cu cel de-al nouălea secol, în Asia. Prima etapă a revenirii confucianismului a fost completată de Zhu Xifilosofia sa stând la baza sistemului de examinare pentru cei care doreau să facă parte din aparatul statal.

Este important de menționat că atât […] Cinismul și farmecul unui curent atipic Cinismul este una dintre școlile de gândire din Grecia antică care urmează o traiectorie socratică. Cinismul este preocupat, în primul rând, cu aspecte etice, din prisma imprimării unui stil de viață virtuos.

Cum se formează viziunea despre lume?

Cinicii, precum și stoicii, care i-au urmat, caracterizează modul de viață cinic ca o scurtătură către virtute.

Originea termenului de cinic este controversată, […] Stoicismul și indiferența la durere sau fericire Stoicismul este un curent elenistic de filosofiecare a apărut în Atena, odată cu Zeno din Citium, în jurul anului înaintea erei noastre.

filosofia viziunii asupra lumii

Numele curentului provine de la numele unei piețe din Atena, în care filosofii stoici se întâlneau. Ulterior, curentul s-a răspândit în Imperiul Roman, unde adepții săi au fost fie persecutați, […] Existențialismul, în căutarea sensului vieții Existențialismul este curentul filosofic care își are originea în Europa secolelor al XIX-lea și al XX-lea, care adresează în principal subiectul existenței umane și sensul acesteia.

În ciuda acestui aspect, existențialismul a fost adesea negat, ca termen generic care să descrie conceptul filosofic, de către Jean-Paul Sartre sau Albert Camus, doi dintre reprezentanții cei mai […] Deismul și antinomiile sale Deismul reprezintă curentul filosofic care respinge orice dogmă a religiilor oficiale, reducând religia la un fenomen decurgând din însăși natura omenească. Acest curent filosofic afirmă existența lui Dumnezeu numai drept cauză primară a lumii și a omului, dar respinge aspectul de providență al divinității, negând prezența și lucrarea acesteia în filosofia viziunii asupra lumii și în viața omului.

Originea termenului de raționalism se află în Franța secolului al XVI-lea, reprezentând chiar antonimul filosofia viziunii asupra lumii Idealismul german și perspectiva asupra existenței Idealismul german este un curent care își are originile în perioada anilorperioada sa de apogeu fiind atinsă până la anii Idealismul german se remarcă prin faptul că analizează toate componentele majore ale filosofiei: logica, metafizica, epistemologia, morala, filosofia politică și estetica.

Idealismul german își are originea în lucrările lui Immanuel Kant, odată […] Nihilismul și fascinația nimicniciei Nihilismul reprezintă un curent filosofic care promovează ideea că totul este lipsit de sens, viața neavând niciun scop, valorile fiind inexistente, precum și autoritatea. Deși nihilismul nu este complet îmbrățișat de niciun filosof, acesta se regăsește, în anumite proporții în viziunea mai multor gânditori sau scritori, fiind asociat adesea cu stări pesimiste sau marcate de […].

Asevedeași