Manual de deficiențe vizuale, Manual de deficiențe vizuale

Manual de Prezentare - EDUSAL_IL

Ceea ce diferă sunt modalitîţile de aplicare a cerinţelor didactice la condiţiile, dificultăţile şi nevoile speciale ale elevilor nevăzători.

îmbunătățirea vederii fără ochelari în conformitate cu metoda liliecilor

În aceasta se prevedea dreptul copiilor deficienţi la îngrijire, educaţie şi instruire specială, care să le asigure o integrare socială cât se poate de completă. Acestea se referă la multitudinea mijloacelor prin care putem acţiona pentru egalizarea şanselor: accesul la informaţie, la comunicare, la educaţie, la asistenţă medicală, la cultură şi sportprecum şi la locurile de muncă corespunzătoare.

Навигация по записям

În a fost publicată Declaraţia de la Salamanca asupra principiilor, politicilor şi practicilor în domeniul educaţiei şi a cerinţelor educaţionale speciale, care subliniază că fiecare copil posedă caracteristici, aptitudini şi necesităţi de învăţare proprii de care trebuie să se ţină seama în sistemele educaţionale. Ştefan,pag. Principiul manual de deficiențe vizuale deficienţelor şi handicapului vizual-acest principiu se refreră la faptul că multe dintre cazurile de deficienţă de vedere pot fi prevenite prin luarea unor măsuri igienico- sanitare, economice şi sociale.

Printre măsurile de prevenire a apariţiei deficienţei putem să precizăm câteva care sunt mai importante: lupta contra maladiilor şi malnutriţiei, asistenţa medicală pentru toţi copiii, ocrotirea sănătăţii mamelor în perioada pre-natală.

Este vorba şi de prevenirea situaţiei în care, din cauze sociale şi educaţionale, incapacitatea vizuală duce la handicap.

Principiul egalizării şanselor de acces la manual de deficiențe vizuale formele şi gradele de învăţământ-astfel copilului deficient vizual trebuie să i se asigure un învăţământ de o calitate similară cu cel de masă, precum şi condiţii de învăţământ la fel de adecvate.

  1. Curs practic de corectare a vederii
  2. Autor: Olivia Stupar Deficienţele de vedere sunt incluse în cadrul deficienţelor senzoriale.
  3. Acești copii sunt practic orbi, deoarece își pot folosi viziunea foarte limitat în activitățile cognitive și indicative.
  4. Manual de Prezentare - EDUSAL_IL
  5. Vederea asigură copilului în primul rând experiențe prin care el se percepe ca fiind distinct de restul lumii - o vede pe mama sa venind și plecând, învață că ea este un obiect separat.
  6. Asculta Salvaţi Copiii Scopul proiectului îl reprezintă încurajarea şi educarea copiilor cu deficienţe de vedere privind utilizarea de software şi servicii online destinate comunicării şi exprimării, ca mijloc de participare socială şi integrare, prin colaborare cu tineri fără deficienţe de vedere şi cu experţi.
  7. Ce încolțire dă rădăcină de pătrunjel pentru vedere În România, majoritatea persoanelor cu deficienţe vizuale nu a urmat studii Producerea de manuale mai accesibile, de materiale suplimentare care să vină în.

Trebuie să i se acorde asistenţă psihopedagogică suplimentară şi condiţiile materiale necesare. Principiul adaptări educaţiei speciale la cerinţele şi posibilităţile individuale ale fiecărui copil cu deficienţă vizuală- prin urmare educaţia trebuie să fie centrată pe elev, ca persoană, în raport cu caracteristicele lui fizice şi psihice, cu interesele şi trebuinţelelui. Trebuie de asemenea să se ţină cont de potenţialul şi resursele fiecărui copil pentru ca actul instructiv-educativ să atinga parametri cât mai înalţi.

Principiul intervenţiei educative precoce-cu cât educaţia se începe mai de timpuriu cu atât este mai bine pentru copil.

Mult mai mult decât documente.

Părinţii copiilor nevăzători ar trebui să primească asistenţă pedagogică pentru a şti cum să se poarte cu copilul şi pentru a-l putea îndruma spre o dezvoltare fizică şi psihică, care să înceapă încă din primele luni de viaţă.

Un alt aspect important îl constituie 4 educaţia ante-preşcolară şi preşcolară, care se poate realiza în instituţii speciale, dar şi în cele obişnuite cu ajutor suplimentar. Principiul unei participări largi a comunităţii locale la rezolvarea problemelor a educaţiei speciale a deficienţilor vizuali- este vorba de colaborarea cadrelor didactice cu părinţii, medicii, asistenţii sociali, administraţia locală, organizaţi non-guvernamentale şi implicarea tuturor manual de deficiențe vizuale în acţiunea educativă.

colegii specializate pentru deficienți de vedere

Este o expresie a principiului mai larg al descentralizării învăţământului. Principiul structurilor alternative- diferenţele individuale determină dispunerea structurilor organizatorice de învăţământ diferite, care să corespundă cazurilor variate.

Pentru ca să putem opta pentru un anumit fel trebuie să fim deschişi la toate alternativele posibile, iar de cele mai multe ori deficienţa de vedere determină co-existenţa învăţământului special şi a învăţământului de masăintegrat, inclusiv. Gherguţ,pag. Intenţiile pedagogice sunt exprimate prin idealul educaţional, finalităţi, scopuri şi obiective.

palming online pentru vedere

Obiectivele educaţionale generale în activitatea cu elevii deficienţi de vedere M. Obictivele generale sunt manual de deficiențe vizuale ca în învăţământul de masă, realizate prin aceleaşi obiecte de studiu, corelate cu cele şapte arii curriculare prevăzute în Reforma învăţământului Limbă si comunicare, Matematică şi Ştiinţe ale naturii, Om şi societate, Arte, Boala ochilor fizică şi sport, Tehnologii, Consiliere şi orientare.

Bineînţeles că însuşirea instrumentelor de bază ale activităţii intelectuale cititul, scrisul,calculul aritmetic se efectuează prin metodologii specifice diferitelor deficienţe şi că predarea-învăţarea fiecărui obiect de studiu solicită procedee didactice speciale şi mijloace de învăţământ speciale. Obiectivele şi finalurile educaţionale sunt aceleaşi, iar ca toţi ceilalţi copii nevăzători trebuie să cunoască şi să stăpânească mediul înconjurător, să se exprime corect şi eficient în limba română şi cel puţin o limbă străină, să-şi însuşească valorile fundamentale ale culturii naţionale şi internaţionale, să aibe o bună pregătire ştiinţifică şi tehnică, să aibă şi o pregătire practică.

Obiective cu caracter recuperator Pentru a valorifica potenţialul real al elevilor este necesar să formulăm şi obiective cu caracter recuperator. Trebuie să le asigurăm mecanisme compensatorii şi să-i ce picături îmbunătățesc vederea să-şi formaze competenţe prin care ei să-şi câştige o autonomie din ce în ce mai deplină.

manual de deficiențe vizuale

Punerea în funcţie a mecanismelor compensatorii adecvate în fiecare caz dat- acest principiu presupune formare deprinderilor de percepere a lumii înconjurătoare prin modalităţiile senzoriale disponibile, dezvoltarea spiritului de observaţie, stimularea acţiunii proceselor psihice care pot avea rol compensator, eliminarea unor mecanisme compensatorii inadecvate şi deprinderea folosirii mijloacelor tehnice care servesc compensarea.

Ocrotirea vederii restante- acest principiu se poate realiza prin dozarea raţională a timpului de utilizare a vederii manual de deficiențe vizuale lecţii şi în studiu individual. Pentru a le asigura ocrotirea vederii restante trebuie să le asigurăm condiţii de lucru adecvate luminozitate, poziţie, manuale adecvate etc.

manual de deficiențe vizuale

Exercitarea sistematică a vederii restante. Educaţia vizuală Pentru ambliopişcoala este un cadru al educaţiei vizuale, iar la nevăzători acest lucru îi poate ajuta să-şi formeze strategii perceptive de explorare tactilă. Prevenirea şi combaterea consecinţelor negative ale deficienţei vizuale- pentru a veni în sprijinul acestui principiu trebuie să se completeze şi să se corecteze fondul de rprezentări spaţiale, care în cazul nevăzătorilor este foarte viciat, iar la cei cu orbire congenitală aceste sunt lipsite, ori foarte vag structurate.

La fel putem să spunem şi de fondul de noţiuni spaţiale.

Un alt aspect important îl constituie şi formarea ţinutei posturale statice şi dinamice, precum şi corectarea defectelor fizice, înlăturarea laxităţii musculare prin întărirea forţei şi a rezistenţei.

Un aspect foarte important la copii nevăzători îl reprezintă reeducarea psihomotorie în special a dexterităţii manuale şi a coordonării tactil-kinestezice. Toate aceste pneumotometru pentru echipament medical manual de deficiențe vizuale ţin de latura fizică, dacă sunt bine însuşite, ajută la cultivarea încrederii în sine a persoanelor deficiente si la echilibrarea laturii afective.

Formarea deprinderilor de igienă, de ordine şi de autoservire- mai ales la persoanele nevăzătoare aceste deprinderi îi ajută să-şi dobândească autonomie personală, iar dacă acestea lipsesc ori nu sunt bine formate ei ajung să fie dependenţi de cei din jur, lucru care duce la lipsa încrederii în sine şi în proprilor capacităţi.

Ghid deficiente vaz - GIFTED (FOR) YOU Project

Aceste deprinderi de viaţă au un rol compensator, ei simţind că pot face şi ei ceva util şi că se pot descurca singuri, câştigându-şi încet încet independenţa. Pentru a se integra cât mai bine în familie, în şcoală copii nevăzători pot fi învăţaţi să coopereze cu ceilalţi la treburile zilnice, care cu timpul pot deveni rutină şi pot fi realizate foarte bine.

Integrarea în viaţa socială- pentru a se putea integra cât mai bine în viaţa socialănevazători trebuie ajutaţi şi învăţaţi să-şi formeze anumite comportamente în relaţia cu văzători, să-şi dezvolte capacităţi de relaţionare socială. Un alt aspect foarte important la nevazători îl constituie cunoaşterea mediului social din afara şcolii.

Aceste deprinderi sunt învăţate începând din clasa I, când studiază schema corporală, poziţia corpului faţă de anumite obiecte, conceptele spaţiale fundamentale raportate la părţile corpului, cunoaşterea mediului manual de deficiențe manual de deficiențe vizuale clasa, şcoala ,sala de mese şi exerciţii de deplasare prin aceste spaţii. Începănd din clasa a II copiii învaţă strada, trotuarul, bordura,spaţiul verde, intersecţiile şi casele.

Asevedeași