Oare cineva și-a restabilit viziunea complet

Solii alese 3

Навигация по записям

M-am întors să văd poporul adventist din lume, dar nu am putut să-l găsesc. Pe cărarea aceasta, poporul adventist călătorea spre cetatea care se afla departe, la capătul ei.

  • Adaugă o întrebare nouă!
  • Parliamentary debates
  • Acuitate vizuala valori normale

Din timp în timp, mi s-a permis să privesc desfășurarea în diferite epoci a marii lupte dintre Hristos, Prințul vieții, Autorul mântuirii noastre, și Satana, prințul răului, autorul păcatului, primul călcător al Legii sfinte a lui Dumnezeu. În timpul unei viziuni de noapte, mă aflam pe o înălțime de unde puteam vedea case clătinându-se ca o trestie în vânt. Clădiri mari și mici cădeau la pământ.

Părerea ta

Localuri de petrecere, teatre, hoteluri și case ale celor bogați erau zguduite și dărâmate. Multe vieți erau distruse și văzduhul era plin de țipetele celor răniți și îngroziți. Se părea că răbdarea lui Dumnezeu ajunsese la capăt și Ziua Judecății venise.

SA3 Ceea ce s-a întipărit cel mai viu în mintea mea a fost instrucțiunea pe care am primit-o în legătură cu el.

Account Options

Îngerul care stătea lângă mine a declarat că stăpânirea supremă a lui Dumnezeu și sfințenia Legii Sale trebuie să le fie descoperite acelora care, în mod stăruitor, refuzau să-I dea ascultare Împăratului împăraților.

Aceia care aleg să rămână necredincioși trebuie să primească, în mila Lui, anumite pedepse, pentru ca, dacă este Oare cineva și-a restabilit viziunea complet, să poată fi treziți să-și dea seama de păcătoșenia Oare cineva și-a restabilit viziunea complet lor. Acolo erau câțiva tineri care jucau cărți. Ei păreau foarte porniți să se distreze cu jocul lor și erau atât de absorbiți, încât nu păreau să observe că intrase cineva în cameră.

Erau prezente și câteva tinere, urmărind jocul, iar cuvintele rostite nu erau dintre cele mai nobile.

mit ca o viziune asupra lumii vârfurile degetelor devin amorțite

Spiritul și influența care se simțeau cu putere în acea încăpere nu erau de natură să curățească, să înalțe și să înnobileze caracterul. Se consumau băuturi [42] alcoolice, iar cuvintele și faptele săvârșite sub influența acestora nu erau deloc favorabile gândurilor serioase, înțelegerii clare a lucrurilor importante, însușirilor morale curate și înnobilării participanților.

În seara aceasta, aici conduce vrăjmașul sufletelor, marele dușman al lui Dumnezeu și al omului, căpetenia domniilor și stăpânirilor, domnul întunericului acestei lumi.

What makes something \

Satana și îngerii lui duc la ruină aceste suflete sărmane. Sunt îndemnată să mă ridic și iau parte la eveniment. Te-am văzut înconjurat de oameni care te legau de lume.

Hunter Nancy Nowell, care a fost una dintre stră-străbunicile din partea tatălui, s-a mutat la Lapeer, Michigan, la mijlocul anilor Nancy i-a ascultat mesajul, s-a rugat cu privire la el şi a primit mărturie că misionarul predica adevărul. Tema sa a fost a Doua Venire a lui Hristos.

Când ajung aproape de vârf, pietrele se rostogolesc înapoi, până la poalele dealului. Oamenii aceia au reușit să ducă până la vârf doar câteva pietre. Cât efort s-a făcut pentru a ajunge la cei degradați, câtă cheltuială după aceea pentru a-i îndruma să se împotrivească poftei și patimilor josnice!

Învăţături ale lui Howard W. Hunter

Domnul mă face în stare să înțeleg lucrurile pe care mi le prezintă sub formă de simboluri. Îngeri îmbrăcați în haine frumoase, asemenea unor îngeri ai luminii, îl însoțeau pe dr.

Oare cineva și-a restabilit viziunea complet spitale oftalmologice din orașul Moscova

A dintr-un loc în altul, inspirându-l să spună cuvinte pline de îngâmfare și aroganță, care erau ofensatoare pentru Dumnezeu. Am văzut și am auzit multe.

Specialist în istoria economiei: ″Suntem de abia la începutul crizei″ | Economie | DW |

Noapte după noapte, am fost doborâtă de agonie când îl vedeam pe acest personaj vorbind cu fratele nostru. Vă spun aceste lucruri deoarece ele îmi sunt descoperite, străfulgerând în mintea mea la fel de rapid ca niște fulgere care ies dintr-un nor întunecos în timpul unei furtuni furioase.

Oare cineva și-a restabilit viziunea complet picaturi pentru ochi rosii

Unele scene mi-au fost prezentate cu ani în urmă și nu le-am reținut, dar, când învățătura primită atunci este necesară, uneori chiar când stau în fața oamenilor, amintirile îmi vin cu precizie și claritate, ca un fulger, aducându-mi în minte exact acea învățătură, într-un mod distinct. În astfel de ocazii, nu pot să mă abțin să nu spun lucrurile care îmi străfulgeră în minte, nu pentru că am avut o viziune nouă, ci pentru că lucrurile care mi-au fost descoperite cu ani în urmă îmi sunt readuse în minte cu putere.

4 Replies to “Cineva și-a recăpătat viziunea”

Mă aflam într-un loc retras, unde nu puteam fi văzută, dar puteam să-i văd pe toți cei din încăpere. Niște oameni își [44] încheiau socotelile cu tine și i-am auzit certându-se cu tine cu privire la o sumă mare cerută pentru cazare, cameră și tratament.

Te-am auzit cum refuzai să micșorezi nota de plată — aveai o voce puternică și hotărâtă. Am fost uluită să văd că nota de plată era atât de mare. Am văzut că impresia lăsată de comportamentul tău în mintea celor care negociau notele de plată a fost nefavorabilă pentru instituție. I-am auzit pe unii dintre frații tăi rugându-te și spunându-ți că purtarea ta a fost neînțeleaptă și nedreaptă, dar tu ai fost la fel de neclintit ca o stâncă în apărarea purtării tale.

Asevedeași