Spitalul clinic oftalmologic lahovari

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice | Medici & Farmacii

spitalul clinic oftalmologic lahovari

Costurile acestor activităţi sunt suportate de spitalul clinic oftalmologic lahovari beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri, în condiţiile alocărilor bugetare.

viziunea nu este concentrată ce este bine pentru vedere

După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul asigură, după caz, transportul autorizat obligatoriu la o altă instituţie medico-sanitară de profil, în baza protocolului încheiat cu alte spitale, conform legii. Contractul de furnizare de servicii medicale cu casa spitalul clinic oftalmologic lahovari asigurări de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

spitalul clinic oftalmologic lahovari

Abaterile faţă de indicatorii din contractul cu managerul se analizează şi se soluţionează de conducerea spitalului împreună cu conducerile structurilor în cauză. În cadrul spitalului se organizează şi funcţionează Consiliul de administraţie şi Comitetul director. Conducerea unităţii sanitare acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestuia, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

cum să opriți deficiența vizuală la un copil fizioterapie pentru miopie

Acesta încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioada de 3 ani. Contractul poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii.

La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului.

spitalul clinic oftalmologic lahovari Metoda Stanislavsky în oftalmologie

Până la ocuparea postului prin concurs ministrul sănătăţii numeşte prin act administrativ un manager interimar. În cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă, al căror nivel se aprobă anual de către managerul spitalului, după negocierea cu fiecare şef de secţie; — urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine; — respectă prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese.

laser argon pentru corectarea vederii rame pentru ochelari progresivi

Asevedeași