Carte 100 vizualizare

Crearea unei cărți EPUB în aplicația Pages

Important Acest aparat nu poate să imprime pe cărţi poştale care au ataşate fotografii sau etichete.

terapie de resorbție în oftalmologie

Când imprimaţi separat pe fiecare parte a cărţii poştale, veţi obţine o imprimare mai clară dacă imprimaţi mai întâi partea de mesaj, apoi partea de adresă. Selectaţi dimensiunea hârtiei Pentru Dimensiune hârtie imprimantă Printer Paper Sizeselectaţi Hagaki x mm Hagaki xmm sau Hagaki 2 x mm Hagaki 2 xmm.

carte 100 vizualizare

Important Cărţile poştale de retur pot fi utilizate doar atunci când le imprimaţi de la computer. Când imprimaţi o carte poştală de retur, setaţi întotdeauna dimensiunea hârtiei la Hagaki 2 x mm Hagaki 2 xmm din software-ul de aplicaţie sau din driverul de imprimantă.

carte 100 vizualizare

Nu îndoiţi cartea poştală de retur. Dacă se formează o îndoitură, aparatul nu va putea să avanseze corect cartea poştală, această situaţie cauzând apariţia decalajelor de linii sau blocarea hârtiei.

carte 100 vizualizare

Imprimarea fără chenar nu poate fi utilizată cu cărţile poştale de retur. Setaţi orientarea de imprimare Pentru a imprima adresa pe orizontală, setaţi Orientare Orientation pe Carte 100 vizualizare Landscape. Finalizarea configurării Când executaţi imprimarea, datele se vor imprima pe cartea poştală.

carte 100 vizualizare dacă vederea ta începe să scadă brusc

Important Când executaţi imprimarea unei cărţi poştale, se afişează un mesaj de ghidare. Când se afişează mesajul de îndrumare, selectaţi Nu se mai prezintă acest mesaj Do not show this message again dacă nu mai doriţi să se afişeze niciun mesaj de ghidare. Pentru a afişa din nou mesajele de ghidare, deschideţi fila Întreţinere Maintenance şi faceţi clic pe Vizualizare stare imprimantă View Printer Status pentru a porni monitorul de stare Canon IJ.

carte 100 vizualizare

Carte 100 vizualizare imprimaţi pe alte suporturi decât cărţi poştale, încărcaţi-le conform metodei de utilizare a acestora şi faceţi clic pe Pornire imprimare Start Printing.

Asevedeași